2017-2018 m. projekto „Mes rūšiuojam“ rezultatai

(rezultatai skelbiami projekto pabaigoje – 2018 m. vasara)

Ankstesnių metų rezultatai:*