Projekto metu surenkamų atliekų sąrašas

PROJEKTO  METU SURENKAMŲ ATLIEKŲ PAVYZDŽIAI

Apmokestinamųjų gaminių atliekos:

16 01 07*        vidaus degimo variklių tepalų filtrai,

16 01 21*        vidaus degimo variklių kuro filtrai,

16 01 21*        vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai,

16 01 21*        automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai.

Alyvų atliekos:

13 01 04*        chlorintosios emulsijos,

13 01 05*        nechlorintosios emulsijos,

13 01 09*        chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų,

13 01 10*        nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų,

13 01 11*        sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms,

13 01 12*        lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms,

13 01 13*        kita alyva hidraulinėms sistemoms,

13 02 04*        mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 02 05*        mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 02 06*        sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 02 07*        lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 02 08*        kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 03 06*        mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01,

13 03 07*        mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva,

13 03 08*        sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva,

13 03 09*        lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva,

13 03 10*        izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva.

Pastaba. Visos sąraše pateiktos atliekos (išskyrus alyvų atliekas) yra superkamos.