Viso projekto metu projekte dalyvaujančios įvairios įmonės įstaigos ir organizacijos rūšiavo ir atliekų tvarkytojui UAB “Atliekų tvarkymo centras” pridavė 43 t elektros ir elektroninės įrangos bei 1,1 t baterijų atliekų. Žemiau esančioje lentelėje pateikti kiekvieno projekto dalyvio surinkti elektronikos ir baterijų atliekų kiekiai bei už priduotas atliekas sukaupti taškų kiekiai. Sukaupti taškai verčiami pinigais (1 taško vertė – 1 Lt), už kuriuos projekto dalyviai iš projekto partnerių gali įsigyti jiems reikiamų prekių ar paslaugų.

EEĮ* – elektros ir elektroninė įranga
NB* – nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai
Darbuotojai* – darbuotojų skaičius įmonėje
*1 taško vertė yra 1 litas

PROJEKTO PAPILDOMŲ PRIZŲ LAIMĖTOJAI

Papildomus projekto partnerių įsteigtus prizus laimėjo dalyviai, atskirose kategorijose pasiekę geriausius rezultatus:

1) Daugiausia EEĮ atliekų surinkusiai UAB “Centrum”  atitenka UAB „Ekstara“ (www.ekotaskas.lt) įsteigtas prizas – kavos aparatas;

2) Daugiausia NB atliekų surinkusiai  UAB “Medingė” atitenka  UAB „Biosistema“ (www.biosistema.lt) įsteigtas prizas – du elektriniai virduliai ir dvi modernios kelių skyrių atliekų rūšiavimo talpos arba nemokamas aplinkosauginis vertinimas ir 1000 Lt vertės UAB „Biosistema“ aplinkosauginės paslaugos;

3) Daugiausia EEĮ ir NB atliekų, skaičiuojant vienam darbuotojui,  surinkusiai UAB “ABB”* atitenka  UAB „ASTIN-BALTIC“ (www.astin.lt) įsteigtas prizas – unikalūs, pagal Įmonės pageidavimus suprojektuoti ir pagaminti, baldai už 4000 litų;

4) Daugiausia EEĮ ir NB atliekų, skaičiuojant vienam darbuotojui,  surinkusiai VšĮ “Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras”** atitenka UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt) įsteigtas prizas – A+ klases Atlant šaldytuvas.

* – šis prizas skiriamas Projekte dalyvaujančioms Įmonėms (jų filialams), kuriose dirba 50 ir daugiau asmenų.
** – šis prizas skiriamas Projekte dalyvaujančioms Įmonėms (jų filialams), kuriose dirba mažiau negu 50 asmenų.