PROJEKTO “MES RŪŠIUOJAM“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projekto „Mes rūšiuojam“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Projekto tikslus, organizavimo, atliekų surinkimo, vertinimo, dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Projektą organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bei VšĮ „Elektronikos tvarkymas“.

3. Projekto metu iš Projekte dalyvaujančių įstaigų bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių (toliau – NB) (bendrai toliau vadinamos – Atliekomis). Atliekas rinks UAB „Atliekų tvarkymo centras. Projektą koordinuoja – Julius Pinkevičius, tel. 8 (5) 206 0900, mob. tel. 8 684 03849, el. paštas julius@atc.lt.

4. Projekto partneriai:

4.1. UAB „Forum Cinemas“ (www.forumcinemas.lt);

4.2. UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt);

4.3. UAB „Rejben“ (www.astin.lt);

4.4. UAB „Skorpiono takas“ (internetinė prekyba sporto reikmenimis – www.skorpionas.lt);

4.5. UAB „Strategija“ (www.gocrazy.lt);

4.6. UAB „VIPsupply“ (internetinė prekyba knygomis – www.knygos.lt);

4.7. UAB „Moki veži“ (www.mokivezi.lt)

4.8. UAB „Robert Bosch“ (www.bosch.lt)

4.9 UAB „Norfa“ (www.norfa.lt)

4.10 UAB „Darbštuolė“ (www.darbstuole.eu)

4.11 UAB vaistinė „Hiperfarma“  (www.emobilus.lt)

II. PROJEKTO DALYVIAI IR TIKSLAS

5. Projekte gali dalyvauti visos Lietuvos švietimo įstaigos, t.y. bendrojo lavinimo mokyklos, profesinės mokyklos, aukštesniosios mokyklos, aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, švietimo įstaigų filialai (toliau – Mokyklos). Projekte pageidaujančios dalyvauti Mokyklos gali registruotis žodžiu – tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt ir Projekto internetinėje svetainėje mesrusiuojam.lt/prisijunk-ir-tu/.

6. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač Mokyklų auklėtinius – moksleivius, studentus, darželinukus (toliau – Moksleivius) rūšiuoti ir rinkti atskirai EEĮ ir NB atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Ugdyti Moksleivius, Moksleivių šeimų narius, mokytojus ir bendruomenes teisingai tvarkyti EEĮ bei NB atliekas. Taip pat siekti, kad EEĮ ir NB atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų.

III. PROJEKTO EIGA 

7. Projektas vyksta 2017–2018 mokslo metais (prasideda 2017 m. rugsėjo mėn. ir baigiasi 2018 m. gegužės mėn.)

8. Visoms Projekte dalyvaujančioms Mokykloms yra išdalinamos specialios talpos NB atliekoms rinkti bei Projekto plakatai.

9. Projekto metu bus organizuojamos dvi EEĮ, NB surinkimo akcijos – rudens ir pavasario. Rudeninė atliekų surinkimo akcija vyks 2017 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. vasario mėn. Pavasarinė atliekų surinkimo akcija vyks 2018 m. kovo – gegužės mėnesiais.

10. Atliekų surinkimo akcijų metu EEĮ ir NB atliekas surenkanti įmonė – UAB „Atliekų tvarkymo centras“ su Mokykla suderintu laiku atvyksta į su Mokykla suderintą vietą ir paima surinktas EEĮ ir NB atliekas. Visos atliekos yra iškart pasveriamos ir Mokyklos atstovui yra paliekamas dokumentas, kuriame yra nurodomas paimtų atliekų kiekis ir rūšis.

11. Detalūs projekto metu surenkamų EEĮ, NB atliekų pavyzdžiai pateikiami Nuostatų 1 priede.

 IV. PRIZAI

12. Projekto prizai už surinktus taškus. Kadangi projektas orientuotas į švarią aplinką, sportą, aktyvų gyvenimo būdą, Moksleivių pomėgius, todėl Projekto partneriais, t.y. prizų steigėjais, iš kurių Mokykla pasibaigus Projektui gali išsirinkti prizus, yra šios įmonės:

1)   Sporto prekės – UAB „Skorpiono takas“ (internetinė prekyba – www.skorpionas.lt);

2)   Knygos – UAB „VIP supply“ (internetinė prekyba – www.knygos.lt);

3)   Kino teatras – UAB „Forum Cinemas“ (www.forumcinemas.lt);

4)   Karinės pramogos gamtoje – UAB „Strategija“ (www.gocrazy.lt).

5)   Įvairios, rankdarbiams skirtos, prekės – UAB „Darbštuolė“ (www.darbstuole.eu)

V. PROJEKTO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

13. Už Projekto metu surinktas EEĮ ir NB  atliekas Mokyklai yra skiriami taškai (1 taško vertė yra 1 euras):

–        už surinktą vieną EEĮ atliekų toną (išskyrus monitorius ir televizorius) yra skiriama 90 taškų;

–        už surinktą vieną NB atliekų toną yra skiriama 600 taškų;

–         už surinktus monitorius ir televizorius – 30 taškų už vieną toną;

–        surinkus 3 ir kiekvieną kitą toną EEĮ atliekų, papildomai Mokyklai skiriama po 30 taškų;

–        surinkus 100 kg ir daugiau NB atliekų, Mokyklai papildomai skiriama 30 taškų;

15. Pasibaigus Projektui Mokyklos įvertinusios surinktų taškų skaičių ir prizų ir (ar) paslaugų poreikį išsirenka Nuostatų 12 punkte nurodytą (-us) partnerį (-ius) iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų. Mokykla gali išsirinkti vieną ar kelis Nuostatų 12 nurodytą (-us) partnerį (-ius), t.y. už surinktus taškus gali gauti prekių ir (ar) paslaugų iš kelių Projekto partnerių. Mokykla informaciją apie Projekto partnerį (-ius) iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų pateikia organizatoriams užpildant Nuostatų 2 priede pateiktą formą ir ją pateikiant raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius arba elektroniniu paštu julius@atc.lt iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Organizatoriai per 10 darbo dienu iš Mokyklų gautą informaciją perduoda Nuostatų 15.1.1 punkte nurodytam (-iems) partneriui (-iams) iš kurio (-ių) už surinktus taškus Mokykla pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų. Praėjus 10 darbo dienų nuo Nuostatų 2 priedo pateikimo organizatoriams  Mokyklai organizatoriai atsiunčia instrukcijas, kaip iš pasirinkto (-ų) Projekto partnerio (-ių) už Nuostatų 2 priede nurodytą taškų sumą išsirinkti prekių ir (ar) paslaugų. Tikslenė informacija apie prizų atsiėmimą (kontaktinius asmenis, prizus, prizų perdavimo būdus ir pan.) iš Nuostatų 12 punkte nurodyto (-ų) Projekto partnerio (-ių) bus pateikta visiems Projekto dalyviams Projekto metu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Papildoma informacija apie projektą bei EEĮ ir NB atliekų surinkimą teikiama tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel.           8 684 03849, el. paštu julius@atc.lt.

17. Visa informacija susijusi su Projektu skelbiama Projekto internetinėje svetainėje – mesrusiuojam.lt bei Facebook paskyroje.

18. Projekto organizatoriai Projekto eigoje gali įsteigti papildomus prizus ir patikslinti Nuostatus.

Papildomas aplinkosauginis piešinių  konkursas

Mokiniai kviečiami piešti pagal raktažodžius – „Mes rūšiuojam/elektronika/baterijos“, piešinyje turi atsiskleisti visi raktažodžiai. Piešinius reikia siųsti skaitmenine forma (t.y. nuotrauką arba skenuotą kopiją) elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt arba piešinio originalą adresu Fabijoniškių g. 96 , LT-07100 Vilnius, Lietuva. Trijų piešinių autoriai, kurių darbai socialiniame tinklalapyje Facebook, „Mes Rūšiuojam“ puslapyje  surinks daugiausiai balsų („Like“), laimės po Molten krepšinio kamuolį ( *organizatoriai pasilieka teisę spręsti ar nuotraukos balsų skaičius nebuvo didinamas tam tikrų programų pagalba, įtarus, kad buvo sukčiaujama, organizatoriai pasilieka teisę balsų neužskaityti). Taip pat organizatorių sudaryta komisija papildomai išrinks dar 2 piešinius, kurių autoriai taip pat gaus po krepšinio kamuolį. Piešinius siųsti iki 2018 metų sausio 15 dienos.