Daugiausia elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkusios įmonės

EEĮ* – elektros ir elektroninė įranga.