Daugiausia EEĮ ir NB atliekų, skaičiuojant vienam darbuotojui, surinkusios įmonės*

* – šis prizas taikomas Projekte dalyvaujančioms Įmonėms (jų filialams), kuriose dirba 50 ir daugiau asmenų.
EEĮ* – elektros ir elektroninė įranga.
NB* – nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai.