Pasibaigus terminui, kurį Aplinkos ministerija bendrovėms buvo paskyrusi geranoriškai registracijai Gamintojų ir importuotojų sąvade ir mokesčių sumokėjimui, pagal įstatymus turi būti taikomos sankcijos, o mokestis už aplinkos teršimą turi būti skaičiuojamas padidintu tarifu.

Valstybinės aplinkos apsaugos tarnyba yra nustačiusi, kad Lietuvoje yra daugiau kaip 20 tūkst. įmonių, kurios gamina ar į Lietuvą įveža gaminiais pripildytas pakuotes arba apmokestinamuosius gaminius, baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvas, tačiau nevykdo gamintojams ir importuotojams Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų (nėra įsiregistravę Gamintojų ir importuotojų sąvade, neteikia deklaracijų, nemoka privalomų mokesčių).

Šioms įmonėms buvo išsiųsti perspėjimai per mėnesį užsiregistruoti sąvade ir susimokėti privalomus mokesčius už aplinkos teršimą. Kaip žinoma, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme numatyta, kad už nedeklaruotą apmokestinamųjų gaminių bei apmokestinamosios pakuotės kiekį mokestis už aplinkos teršimą apskaičiuojamas taikant didesnį tarifą. Aplinkos ministerija perspėjo, kad tiems, kurie nepakluso raginimui, aplinkosaugos pareigūnai skaičiuos mokestį padidintu tarifu už 2011-2015 m. laikotarpį.

Įmonių atsakingi asmenys taip pat gali būti patraukti administracinėn atsakomybėn. Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos baudos už gamintojams ir (ar) importuotojams taikomų pareigų nevykdymą siekia iki 14 481 eurų.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (GIA) bei Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija (ENTPTA) pastaruoju metu sulaukė nemažai prašymų pakonsultuoti dėl gamintojų ir importuotojų pareigų vykdymo.

„Verslininkai, kurie kreipėsi į mus konsultacijų, išsiaiškino visas gamintojų ir importuotojų pareigas, tačiau greičiausiai dar yra nemažai tokių įmonių, kurias, pasibaigus terminui, gali užgriūti patikrinimai ir padidinto tarifo mokesčiai už penkerius metus,“ – sako GIA vadovas Alfredas Skinulis.
 
ENTPTA vadovas Vladimir Jankoit sako, jog bene didžiausia problema šiuo metu yra su smulkiais automobilių importuotojais, kurie neturi informacijos apie importuotojų pareigas arba tikisi išvengti atsakomybės, tačiau bet kada gali sulaukti didžiulių baudų už pareigų nevykdymą. ENTPTA primena, kad įmonės, įvežančios į Lietuvą transporto priemones, laikomos importuotojais, kurie turi užtikrinti tinkamą senų automobilių surinkimą, sutvarkymą, atliekų perdirbimą, bei viso to finansavimą, o taip pat užtikrinti visuomenės švietimą ir informavimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo klausimais.
ENTPTA vienija įmones, užsiimančias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla, kuri apima transporto priemonių surinkimą, vežimą, ardymą, išmontavimą, atliekų rūšiavimą, pridavimą ir pan.  Asociacijos specialistai konsultuoja naudotų automobilių pardavėjus telefonu 8 663 66341 arba elektroniniu paštu info@autotvarkymas.lt.

Leave a comment