Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija (EGIO) per praėjusius metus įvykdė elektronikos atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotis – iš viso pagal savo organizacijos narių įsipareigojimus perdirbo daugiau kaip 3400 tonų elektros ir elektronikos prietaisų atliekų.

Šis kiekis užtikrino EGIO atliekų tvarkymo sistemoje dalyvaujančių įmonių tinkamą atliekų kiekį vykdant tuos įsipareigojimus, kuriuos 2015 metais turėjo daugiau kaip 700 EGIO  narių.

EGIO vadovas Alfredas Skinulis sako, kad vis didėjančias užduotis pavyko įgyvendinti nuosekliai plečiant atliekų surinkimo tinklą. Šiuo metu EGIO yra įrengusi ir naudoja dvigubai daugiau atliekų surinkimo vietų, nei numato teisės aktai, kurių įgyvendinimą prižiūri Aplinkos ministerija. EGIO įvairiuose Lietuvos regionuose turi 120 specialių atliekų surinkimo vietų, taip pat elektroniką surenka iš 1000 elektronikos platinimo vietų. Atliekos taip pat renkamos ne tik fiksuotose surinkimo vietose, o apvažiuojant gyventojus specialiu transportu. Atliekų surinkimas vyksta ir per projektą „Mes rūšiuojam“.

„Kadangi už užduočių nevykdymą numatytos griežtos sankcijos, savo organizacijos nariams užtikriname saugumą – esame įrengę daugiau atliekų surinkimo vietų, nei privalu, todėl organizacijos nariai gali pasinaudoti palankesnėmis sąlygomis skaičiuojant elektronikos surinkimo kaštus“, – sako A.Skinulis.

Apie trečdalį Lietuvos elektronikos gamintojų ir importuotojų vienijanti EGIO ne tik organizuoja įvairius projektus elektronikos atliekų surinkimui, bet ir informuoja visuomenę apie elektronikos atliekų daromą žalą gamtai bei pakartotinio atliekų panaudojimo naudą. Jau keletą metų vyksta projektas „Mes rūšiuojam“, kuriame dalyvauja švietimo įstaigos, įmonės, automobilių servisai, aktyvios bendruomenės. Vaizdo informacijos apie atliekų surinkimą ir perdirbimą galima rasti čia: https://www.youtube.com/watch?v=Rp070wYo7Wc

Šiemet prasidėjo naujas visuomenės švietimo projektas „Mes rūšiuojam“ Akademija, kuri ketina Lietuvos gyventojams populiariai ir patraukliai pristatyti atliekų rūšiavimo naudą, perdirbimo ir pakartotinio žaliavų panaudojimo galimybes.

Kaip žinoma, elektronikos ir buitinės technikos atliekų negalima mesti į buitinių šiukšlių konteinerius, nes patekę į sąvartynus tos atliekos dėl jose esančių pavojingų medžiagų gali pridaryti žalos gamtai. Perdirbant tokias atliekas gaunamos antrinės žaliavos, kurios ne tik neužteršia aplinkos, bet ir leidžia sumažinti įvairių naujų gaminių savikainą.

Leave a comment